İLMİHAL

Ebu Bekir Sifil ve Talha Hakan Alp’in sunduğu İlmihal Programında İnsan, İnanç, anlam ve dünya. Hayatın hakikatinden, hakikatin izine yolculuklar.